NEOLÍTIC

El Neolític representa la gran revolució de la humanitat, el nou sistema de vida; un gran canvi, més important que cap altre que s'hagi produït fins a l'actualitat. La conseqüència és que l'home s'arrela a la terra, es torna sedentari i comença el camí per innombrables avenços socials, econòmics, culturals i polítics.                                      PREGUNTES

1-Durant el neolític va aparéixer l'agricultura i la ramaderia. Quins 
   van ser els primers productes conreats?  i els primers animals que
   van ser domesticats?

2-La vida al neolític es va fer sedentària.Què vol dir això?

3-Com era l'habitatge dels homes neolítics?

4-Quines eines feien servir?  Com eren? (Explica i busca imatges)

5- A finals del neolític es van construir grans monumnets de 
   caràcter religiós i funerari. Són els monuments megalítics.
   Explica i dibuixa els diferents tipus:
   a)Menhir
   b)Dòlmen
   c)Cromlec
RECURSOS (ENLLAÇOS WEB)CARACTERÍSTIQUES DEL NEOLÍTIC-1


CARACTERÍSTIQUES DEL NEOLÍTIC-2 


AGRICULTORS I RAMADERS 


MONUMENTS MEGALÍTICS 
 
Pel·lícula on s'explica l'inici de l'agricultura i la ramaderia.