EIX CRONOLÒGIC

L'eix cronològic o línia de temps s'utilitza per a mostrar els esdeveniments al llarg d'un període de temps.


Hi ha diferents maneres de fer les línies de temps, has de buscar el disseny més creatiu i el que més t'agradi.
EXEMPLE DE LES ETAPES DE LA PREHISTÒRIA. 
FES CLIC  AQUÍ
                                       


  
                           ACTIVITAT

Construeix una línia del temps on apareguin les diferents èpoques en que es divideix la prehistòria.
Ho hauràs de fer en un full DIN-A4 i dibuixar o enganxar diferents elements representatius de cada període.
També hauràs de senyalar la durada (anys) de cada un dels períodes.RECURSOS (ENLLAÇOS WEB):