EDAT METALLS

Observa el següent vídeo i podràs descobrir com era la vida de l'home durant d'edat dels metalls.

 Després hauràs de contestar unes preguntes.

                                                                       PREGUNTES

1-On va començar la metal·lúrgia?  i  Quan?

2-Quin va ser un dels primers metalls en descobrir-se?  i  Per a què
   es va fer servir?

3-Amb quin altre metall es van fer les primeres armes?

4-Quin metall va ser el primer que es va explotar?  i  Per què?

5-Per casualitat es va descobrir que, amb molta calor, el coure podia
   passar d'estat sòlid a líquid i es van produir els primers aliatges de
   metalls. Què és un aliatge?

6-Quin va ser el primer metall sorgit d'un aliatge?  Com es va fer?

7-Quins invents van ser molt importants i van permetre grans canvis
   en la vida de l'home?

8-Després del bronze, quin altre metall es va utilitzar molt més dur i
   resistent?

9-On es va utilitzar, per primera vegada, el ferro?

10-Quin any es va començar a fer servir el ferro? 

               

                                   

LA VIDA A L'EDAT DELS METALLSVÍDEO DEL DRAGUI (EDAT DELS METALLS)