AMPLIACIÓ

Et proposem 3 activitats d'ampliació al tema treballat.

1-L'EVOLUCIÓ HUMANA                                  

L'ésser humà actual apareix després d'un llarg procés d'evolució que es coneix amb el nom d'HOMINITZACIÓ.

a)Observa els següents vídeos i després investiga, amb l'ajuda de les  webs proposades, com va ser aquesta evolució.

b)Busca com es deien els diferents homínids que van anar evolucio-
   nant des de fa 5.000.000 d'anys fins a l'actualitat. Escriu caracte-
   rístiques de cada un i inserta també imatges d'aquests homínids.

VÍDEOS


WEBS
http://catedu.es/chuegos/historia/historia.swf 

http://static.icarito.cl/20100322/726203.swf 

http://conteni2.educarex.es/mats/14470/contenido/ 

JClic- Els Homínids2-ELS MONUMENTS MEGALÍTICS                

A finals del neolític i durant l'edat dels metalls es fan construir MENHIRS, DOLMENS I CROMLECS.

 Modela amb plastilina cada un d'aquests
monuments.


Material
-Barres de plastilina
-Cartró (DIN-A4)3-ELS DINOSAURES                                            

Fa milions i milions d'anys van existir els dinosaures, els animals  terrestres més grans que han existit mai.    

Clica el següent enllaç i fes les activitats proposades. Endavant!!!

                                       ELS DINOSAURES